Preklady, titulkovanie, lokalizácie, korektúry, doučovanie, tlmočenie

„The supreme question about a work of art is out of how deep a life does it spring.”

James Joyce, Ulysses

Zistiť viac ↓ Máte otázky?
Preklady z a do španielskeho a anglického jazyka

Moje služby

Roxtranslations preklady z anglického a španielskeho jazyka

Preklady

Preklady textov z anglického a španielskeho jazyka do slovenčiny. Prevažne prekladám marketingové a reklamné texty rôzneho druhu — katalógy, brožúry, obežníky; korešpondenciu, zmluvy, návody na použitie. Zároveň spolupracujem aj s vydavateľstvami, venujem sa aj umeleckému prekladu. Veľmi rada vyhoviem želaniam klientov z rôznych oblastí v závislostí od nasýtenosti textu. Na vyžiadanie klientov prekladám aj zo slovenského do anglického jazyka.

Titulkovanie

Titulkovanie, časovanie a post-editing videí z anglického a španielskeho jazyka do slovenčiny, otitulkovanie a nasadenie titulkov videí aj v slovenskom jazyku. Špecializácia: marketing, zábavný priemysel, vzdelávacie videá, ale aj rôzne videá podľa predstáv klienta.

Roxtranslations tvorba tituliek v anglickom a španielskom jazyku
Roxtranslations lokalizácie videohier a webstránok z anglického a španielskeho jazyka

Lokalizácie

Lokalizácia webových stránok a videohier z anglického a španielskeho jazyka do slovenčiny a zo slovenského jazyka do angličtiny. Lokalizovala som rôzne weby od tatranských profilov až po predajcov vlajok a stožiarov.

Korektúry

Korektúry textov v slovenskom, anglickom i španielskom jazyku, najmä akademické práce a texty, umelecké texty, webové stránky.

Roxtranslations korektúry textov v slovenskom, anglickom a španielskom jazyku
Roxtranslations doučovanie anglického a španielskeho jazyka

Online doučovanie

Online doučovanie anglického jazyka pre všetky úrovne, španielsky jazyk začiatočníkov a mierne pokročilých prostredníctvom platformy podľa želania klienta (Skype, Zoom, Discord...). Učte sa so mnou z pohodlia domova.

Tlmočenie

Tlmočenie z anglického a španielskeho jazyka do slovenčiny a zo slovenčiny do anglického jazyka. Tlmočila som na rôznych podujatiach od výstavy na Agrokomplexe po radnicu mesta Banská Bystrica. V prípade simultánneho tlmočenia na mieste techniku zabezpečuje klient. V rámci náročných konferencií nutnosť kontaktovania 7 dní vopred.

Roxtranslations tlmočenie z a do anglického a španielského jazyka

Prečo ja?

Jazykmi žijem dňom i nocou. Usilujem sa neustále cibriť svoje vedomosti a zručnosti v pracovnom, ale aj vo voľnom čase. Udržiavam si prehľad o aktuálnej situácii krajín mojich pracovných jazykov, Slovensko nevynímajúc, sledujem ich kultúrnu tvorbu a podľa možností sa snažím tieto krajiny aj navštevovať. Dokonalosť vášho textu je pre mňa nesmierne dôležitá, preto si každý termín dôkladne overujem a konzultujem nielen s prekladateľskou, ale aj odbornou verejnosťou. Ak sa rozhodnete pre moje služby, môžete sa spoľahnúť, že váš text preložím čo najlepšie a doručím ho načas.

roxtranslations o mne svetové vlajky

O mne

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v jazykovej kombinácii anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra. V súčasnosti pôsobím na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a som dennou doktorandkou na Katedre translatológie. Jazykmi žijem každodenne a v službe klientom som od roku 2015. Vďaka možnostiam praxe na Univerzite Mateja Bela som mala možnosť prekladať zaujímavé projekty a tlmočiť na prestížnych udalostiach, napríklad počas kandidatúry mesta Banská Bystrica o Európske hlavné mesto kultúry 2017, kde bola klientom radnica mesta Banská Bystrica. Mojou vášňou sú videohry, ktorým sa venujem aj vo výskume. Mám skúsenosti s ich lokalizáciou, ako aj prekladom kníh o videohrách pre vydavateľstvo Egmont. Od začiatku spolupráce v r. 2018 mi už vyšlo 11 preložených kníh. Okrem videohier a textov spojených s nimi sa v praxi špecializujem na marketing, módu, stavebníctvo či rôzne technické texty. Doučujem anglický a španielsky jazyk, robím korektúry rôznych prác, prezentácií či korešpondencie. Môžete ma stretnúť na akademických konferenciách, jazykových a knižných festivaloch či videoherných podujatiach.

Máte otázky?

Napíšte mi

* - povinné údaje

Kontakt

Roxtranslations

Mgr. Mária Koscelníková, PhD.

Malý Šariš 274, 080 01 Prešov

prechodný pobyt v Nitre

email: roxtranslations@gmail.com

telefón: +421 911 240 898

IČO: 51279541

DIČ: 1085465227

IČ DPH: SK1085465227